Home | Warunki sprzedaży | Kontakt
Koszyk
Wartość hurt netto: 0 (ilość pozycji: 0)
Wartość detal brutto: 0

Dotacje 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B oraz systemów wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach sprzedaży i obsługi magazynu. wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach zarządczych, operacyjnych i pozostałych.
Cele projekt: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku zakupienia i wdrożenia nowoczesnego systemu B2B oraz systemów wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach sprzedaży i obsługi magazynu, tj. systemu do inwentaryzacji, systemu do obsługi wydań z magazynu, systemu szybkiej sprzedaży. Ważnym elementem systemu B2B będzie funkcjonalność działająca w oparciu o graficzne dane cyfrowe wysokiej jakości wykonywane i przetwarzane przez specjalistyczne oprogramowanie. W pierwszym etapie projektu nastąpi opracowanie dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej wdrażanych aplikacji oraz rozbudowana zostanie infrastruktura IT. W drugim etapie zrealizowane zostaną zadania mające na celu zakupienie, wdrożenie oraz uruchomienie systemu B2B oraz pozostałych systemów będących przedmiotem niniejszego projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną także szkolenia personelu w zakresie korzystania z wdrożonych rozwiązań TIK.
Wniosek nr: WND-RPSL.03.03.00-24-081H/16-002
Wartość projektu: 371 484,60 zł
Udział Unii Europejskiej: 108 335,00 zł
Okres realizacji: od 2017-07-01 do 2017-12-31
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP.
Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

ETAP 1

ZAPYTANIA OFERTOWE FORMULARZE
1. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX01 Serwer
    Data publikacji: 18.10.2017
Formularz do zapytania ZOLRX01 Serwer
2. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX02 Kolektory
    Data publikacji: 18.10.2017
Formularz do zapytania ZOLRX2 Kolektory
3. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX03 Dysk
    Data publikacji: 18.10.2017
Formularz do zapytania ZOLRX03 Dysk
4. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX04 Maszyna 360
    Data publikacji: 18.10.2017
Formularz do zapytania ZOLRX04 Maszyna 360
5. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX05 Komputer
    Data publikacji: 18.10.2017
Formularz do zapytania ZOLRX05 Komputer
6. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX06 UD
    Data publikacji: 18.10.2017
Formularz do zapytania ZOLRX06 UD
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
1. INFORMACJA nr ZOLRX-01
    Data publikacji: 28.11.2017
2. INFORMACJA nr ZOLRX-02
    Data publikacji: 28.11.2017
3. INFORMACJA nr ZOLRX-03
    Data publikacji: 28.11.2017
4. INFORMACJA nr ZOLRX-04
    Data publikacji: 14.11.2017
5. INFORMACJA nr ZOLRX-05
    Data publikacji: 28.11.2017
6. INFORMACJA nr ZOLRX-06
    Data publikacji: 14.11.2017

ETAP 2

ZAPYTANIA OFERTOWE FORMULARZE
1. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX07 B2B
    Data publikacji: 14.11.2017
Formularz do zapytania ZOLRX07 B2B
2. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX08 System do Inwntaryzacji
    Data publikacji: 14.11.2017
Formularz do zapytania ZOLRX8 System do Inwntaryzacji
3. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX09 System do wydań z magazynu
    Data publikacji: 14.11.2017
Formularz do zapytania ZOLRX09 System do wydań z mgazynu
4. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX10 System Szybkiej Sprzedaży
    Data publikacji: 14.11.2017
Formularz do zapytania ZOLRX10 System Szybkiej Sprzedaży
5. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX10 Szkolenia
    Data publikacji: 14.11.2017
Formularz do zapytania ZOLRX10 Szkolenia
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
1. INFORMACJA nr ZOLRX-07
2. INFORMACJA nr ZOLRX-08
3. INFORMACJA nr ZOLRX-09
4. INFORMACJA nr ZOLRX-10
5. INFORMACJA nr ZOLRX-11